Przejdź do treści

Profil

Oddział specjalizuje się w remontach, modernizacjach i modyfikacjach sprzętu eksploatowanego w SZ RP między innymi:

 • sprzętu inżynieryjnego
 • sprzętu minersko – rozpoznawczego
 • sprzętu saperskiego
 • pojazdów samochodowych różnego przeznaczenia (w tym specjalistycznych)w bardzo szerokim wachlarzu wykorzystywania
 • pojazdów gąsienicowych wszelkich typów
 • silników wykorzystywanych w powyższym sprzęcie.

oraz produkcji zespołów, podzespołów do wymienionego sprzętu, a także:

 • szerokiej gamy kontenerów i zabudów kontenerowych dla potrzeb
  SZ i rynku cywilnego;
 • konstrukcji stalowych i innych konstrukcji spawanych.

Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w zakresie sprzętu będącego
w kompetencjach zakładu. Dysponujemy własnym biurem konstrukcyjnym. Proces projektowania wspomagany jest nowoczesnym informatycznym oprogramowaniem typu: „Autocad”, „Inventor”, „SolidWorks”.

Okres działalności firmy od czasu jej powstania można scharakteryzować
jako czas stopniowego rozwoju oraz budowania pozycji przedsiębiorstwa
w sektorze wojskowym. Postęp oparty był na wieloletnim doświadczeniu kadry inżynieryjnej oraz wyspecjalizowanej kadrze pracowniczej, przy jednoczesnym stosowaniu najnowocześniejszych metod produkcyjnych.

Jakość i innowacyjność naszych wyrobów uhonorowana została certyfikatami i nagrodami przyznanymi różnym wyrobom. Długoletnie doświadczenie oraz specjalistyczne wyszkolenie personelu umożliwiło uzyskanie przez spółkę certyfikatu Sytemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, AQAP 2110:2009, certyfikatu Wewnętrznego Systemu Kontroli.

Przedsiębiorstwo posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

PRODUKUJEMY
 • kontenery w pełnym zakresie wielkości z dodatkowym wyposażeniem np.:
  • stacje uzdatniania lub oczyszczania wody
  • kuchnie, piekarnie, łaźnie, itp.
  • stacje zasilania awaryjnego
  • mobilne punkty stacje paliw lub modyfikacji paliw
  • inne o różnym przeznaczeniu
 • kuchnie polowe
 • zabudowy pojazdów samochodowych
 • trały wykopowe, elektromagnetyczne
 • zestawy minersko – rozpoznawcze
 • ustawiacze min
 • przyczepy transportowe
 • przęsła mostów czołgowych
REMONTUJEMY
 • maszyny do prac ziemnych: koparki, spycharki, spycharko – ładowarki, równiarki
 • sprzęt przeprawowy i budowy mostów: mosty czołgowe, transportery pływające, parki pontonowe
 • modyfikujemy lub modernizujemy zarówno pojazdy gąsienicowe jak
  i kołowe, transportery różnych wersji
 • pojazdy typu: STAR, JELCZ, LUBLIN, HONKER, TATRA, w różnych wersjach (samochody cysterny, bazowe do parków pontonowych, instalacje rozlewczo-sanitarne, laboratoria chemiczno rozpoznawcze) oraz pojazdy produkcji radzieckiej: URAL, ZIŁ, KRAZ, MAZ.

Produkujemy części zamienne do remontowanych pojazdów, modernizujemy
i przystosowujemy pojazdy do wymagań SZ RP

 • oczyszczarki lotniskowe
 • silniki typu: W-6, W-46, W-54, W-55, A-650 – wykonywane są następujące operacje
  • naprawa podzespołów
  • badania i diagnozowanie silnika na hamowni
  • montaż układu przeniesienia napędu
  • modyfikacja układu podgrzewania lub uruchamiania silnika
  • naprawa i regulacja stanowiskowa pomp paliwa

Zobacz również kto do Nas napisał!

Kliknij na przycisk i sprawdź!