Przejdź do treści

Kodeks etyki grupy

Szanowni Państwo,

W HSW S.A. Oddział w Dęblinie stawiamy sobie za cel stosowanie wysokich standardów, nie tylko w odniesieniu do jakości naszych usług, ale także sposobu prowadzenia i utrzymania relacji biznesowych.

Pragniemy w sposób świadomy i odpowiedzialny budować wartości naszej firmy tak, aby uzyskiwać znakomite wyniki finansowe, oraz  oferować  produkty
i usługi najwyższej jakości. Dobro i zadowolenie klienta jest dla nas największą wartością.

Działamy w sposób odpowiedzialny, zapewniający respektowanie prawa, regulacji, standardów oraz zasad etyki obowiązujących w sektorze zbrojeniowym na świecie. Promujemy uczciwe i konkurencyjne środowisko działalności gospodarczej deklarując zasadę 'zero tolerancji dla korupcji’.

Przedstawiamy Państwu Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGZ, zawierający najważniejsze zapisy regulacji prawa międzynarodowego, oraz standardy postępowania etycznego przez nas stosowane.

Wartości zapisane w Kodeksie Etyki mają podstawowe znaczenie dla naszej pracy, dla reputacji firmy i relacji, jakie budujemy z klientami, pracownikami, akcjonariuszami oraz lokalnymi społecznościami.

Kodeks zawiera szczegółowe informacje o możliwości zgłaszania naruszeń, oraz uzyskania pomocy w ramach wątpliwości natury etycznej. Sprawy sporne rozstrzygane są przez Komisję ds. Etyki.

Kodeks   Etyki   jest   również  platformą  do  prezentacji  dialogu  i   współpracy
z partnerami zewnętrznymi, czyli prowadzenia polityki CSR.

Kodeks Etyki nie został opracowany po to, aby zastąpić prawo i obowiązujące przepisy. Służy on jako przewodnik postępowania zawodowego i dotyczy wszystkich pracowników Grupy PGZ S.A. – niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu odpowiedzialności.

Zarząd Huty Stalowa Wola S.A.

Adres email do celów zgłaszania incydentów dotyczących etyki biznesu: liniaetyki@hsw.pl , liniaetyki@wzinz.hsw.pl , liniaetyki@pgzsa.pl

Zobacz również kto do Nas napisał!

Kliknij na przycisk i sprawdź!