Przejdź do treści

AkcjonariatKapitał zakładowy Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. wynosi 7.000.000 zł dzieli się na 700 tysięcy sztuk akcji o wartości nominalnej 10 zł.

Akcjonariusze
Polska Grupa Zbrojeniowa S.A 85%
Skarb Państwa 2,19%
Pozostali 12,81%

Zobacz również kto do Nas napisał!

Kliknij na przycisk i sprawdź!